View Revisions: Issue #209

Summary 0000209: Exception in StandWise if neither PlanWise or RegWise has been run due to missing habitat model files.
Revision 2018-05-16 10:59 by Peder
Description Duplicate bug 210
Exception uppstår i StandWise om man installerat programmet som ClickOnce och inte har installerat PlanWise eller RegWie.
Felet uppstår när man i tabellvyn ska välja variabler. Habitatmodels.zip kan inte hittas.
Revision 2018-04-26 17:09 by Peder
Description Exception uppstår i StandWise om man installerat programmet som ClickOnce och inte har installerat PlanWise eller RegWie.
Felet uppstår när man i tabellvyn ska välja variabler. Habitatmodels.zip kan inte hittas.
Revision 2018-04-26 17:03 by Peder
Description Exception uppstår i StandWise om man installerat programmet som ClickOnce. I alla fall blir det så om man saknar admin-rättigheter.
Felet uppstår när man i tabellvyn ska välja variabler. Habitatmodels.zip kan inte hittas.