View Revisions: Issue #549

Summary 0000549: Vid framskrivning till nytt startdatum omklassas fröträd till huvudskikt
Revision 2022-10-17 16:10 by Peder
Steps To Reproduce 1. Importera bifogad beståndsregisterfil och låt programmet stimulera träd
2. Inspektera ForestData.MeanAgeExclOverstorey för beståndet
Revision 2022-10-17 14:48 by Peder
Steps To Reproduce