View Revisions: Issue #549

Summary 0000549: Vid framskrivning till nytt startdatum omklassas fröträd till huvudskikt
Revision 2022-10-17 22:53 by Peder
Description Allvarlig bugg eftersom den gör att unga bestånd slutavverkas.

Har ett dataset från ett importerat beståndsregister, med ett bestånd som har två skikt, ett huvudskikt som är 11 år och ett fröträdsskikt som är 71 år.
VId framskrivning till nytt startdatum från 2022-08-23 till 2022-10-01 blir MeanAgeExclOverstorey = 71 istället för 11.
Förvantat resultat:
Träd av typen SeedTree / OverstoreyTree / RetentionTree får inte omklassas vid framskrivning till nytt startdatum.
Revision 2022-10-17 22:53 by Peder
Description Allvarlig bugg eftersom gör att unga bestånd slutavverkas.

Har ett dataset från ett importerat beståndsregister, med ett bestånd som har två skikt, ett huvudskikt som är 11 år och ett fröträdsskikt som är 71 år.
VId framskrivning till nytt startdatum från 2022-08-23 till 2022-10-01 blir MeanAgeExclOverstorey = 71 istället för 11.
Förvantat resultat:
Träd av typen SeedTree / OverstoreyTree / RetentionTree får inte omklassas vid framskrivning till nytt startdatum.
Revision 2022-10-17 14:48 by Peder
Description Har ett dataset från ett importerat beståndsregister, med ett bestånd som har två skikt, ett huvudskikt som är 11 år och ett fröträdsskikt som är 71 år.
VId framskrivning till nytt startdatum från 2022-08-23 till 2022-10-01 blir MeanAgeExclOverstorey = 71 istället för 11.
Förvantat resultat:
Träd av typen SeedTree / OverstoreyTree / RetentionTree får inte omklassas vid framskrivning till nytt startdatum.