View Revisions: Issue #547

Summary 0000547: Change the naming of habitat model tools
Revision 2022-11-09 15:26 by Lars
Description Added tooltip/hoover text to "Tools --> Compute Stand Neighbourhood" reading "For use in neighbourhood constraints, e.g. on habitats"
"Verktyg --> Beräkna beståndsgrannskap", infotext "För användning i grannskapsvillkor, t.ex. för habitat)

Renamed "Optimization --> Add Neighbourhood constraints" , adding "(for e.g. habitats)"
"Optimering --> Lägg till grannskapsvillkor" , + infotext "Lägger till grannskapsvillkor (för användning i t.ex. en habitatmodell)"

Renamed "Tools --> Run Habitat Model" into "Tools --> Evaluate habitats (post-analysis)"
"Verktyg --> Kör habitatmodell" into "Verktyg --> Utvärdera habitat (efter analys)"
Revision 2022-10-12 10:28 by Lars
Description Add tooltip/hoover text to "Tools --> Compute Stand Neighbourhood" reading "For use in neighbourhood constraints, e.g. on habitats"
"Verktyg --> Beräkna beståndsgrannskap", infotext "För användning i grannskapsvillkor, t.ex. för habitat)

+

Rename "Optimization --> Add Neighbourhood constraints" , adding "(for e.g. habitats)"
"Optimering --> Lägg till grannskapsvillkor" , + infotext "Lägger till grannskapsvillkor (för användning i t.ex. en habitatmodell)"

+

Rename "Tools --> Run Habitat Model"
"Verktyg --> Kör habitatmodell"

into

"Tools --> Evaluate habitats (post-analysis)"
"Verktyg --> Utvärdera habitat (efter analys)"