Hjälpdokumentation:

http://heurekaslu.org/help/index.html?skapa_rapportmallar.htm

Avsnitt Skapa rapporter > Hämta mallar från SLU:s FTP-server