Author Topic: Egna åtgärdsförslag  (Read 813 times)

LjuskOla

  • Newbie
  • *
  • Posts: 4
Egna åtgärdsförslag
« on: June 06, 2017, 06:04:49 am »
Något som skulle underlätta mina analyser med egna åtgärdsförslag vore att kunna hänvisa till en kontroll-tabell när det gäller hur en viss åtgärd ska göras. I ALTERFOR-projektet skall alternativa skötselmetoder prövas. Det gör att en del kombinationer av anläggning, röjning etc. görs som skiljer sig åt beroende på ägares skötselstrateg eller vilken zon som beståndet befinner sig i, t.ex. en röjning kan göras enligt en kontrolltabell som befinner sig på ett ställe och på ett annat sätt på ett annat ställe. Till saken hör att beståndet kan skifta ägare eller zon under planeringshorisonten. (Jag kan tänka mig att en förändring av angivet slag är något exotisk men om det är enkelt, eller det redan finns planer för det, så.)