Author Topic: Form för outputdata  (Read 2236 times)

LjuskOla

  • Newbie
  • *
  • Posts: 4
Form för outputdata
« on: July 15, 2017, 05:51:17 am »
Nedanstående sett utifrån ett PlanWise perspektiv:

Det vore bra om det fanns en möjlighet att få ut de data som produceras av TPG på något annat sätt än via en SQL-databas. TPG:n är egentligen den som är den kunskapsintensiva delen av Heurekasystemet; övriga delar som LP och resultatredovisning är, i all sin sofistikation och som nödvändiga tillbehör för att göra applikationen användbar, inte något som innefattar unik skoglig kunskap. En del användare (bl.a. jag) behöver komma åt den kunskap som ligger i TPG:n men vill göra analyserna på annat håll. I mitt fall rör det sig om att kunna göra simuleringar som inte går att göra med vare sig RegWise eller zimpl (rolling horizon med slumpning av förutsättningar mellan perioderna). Det kan antagligen vara andra som skulle vilja kunna få ut data och göra analyser i t.ex. R, GIS där man har utvecklat egna macron etc. Det vore således bra om de data som skapas av TPG:n kunde komma användaren till godo för analys utanför Heurekasystemet, dvs. att det finns möjlighet att resultatet skrivs ut direkt på något allmänt tillgängligt format i stället för i en SQL-databas (XML, csv, tab delimited text....). Som det är nu är enda sättet för en normalt funtad användare (ej SQL kunnig) att komma åt data att köra ett dummy-optimeringsproblem som gör alla program från TPG:n del av lösningen, ta fram lösningen och därefter skriva ut som csv-fil de data man är intresserad av.

En teknisk orsak till min förfrågan är att för många användare är databasen begränsad av att man bara har expressversionen av SQL server.  Jag har själv stött i den gränsen och har därvid behövt lägga tid på att dela upp körningarna på delar av materialet.

Om detta skulle vara möjligt, skulle man därvid kunna välja vilka variabler man vill ha med vore det bra; i dag följer en hel del default data med till SQL-databasen som man inte kan styra bort (det är dock inget problem när man går vägen över dummy-optimeringsproblemet).