Du kan ändra databaskopplingar i ett befintligt projekt. Det gör du antingen via startsidan, eller via menyn Datahantering > Byt databaser.

 

 

StartPageOpenProject

 

 

 

Byte av databaser via menyn Datahantering > Ändra databasanslutningar:

 

 

MenuChangeDb_sv

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software