Här beskrivs huvudstegen i en PlanVis-analys.

 

Installationen av programmet beskrivs i kapitlet Installera Heureka.

 

 

En analys med PlanVis består av följande huvudsteg:

 

1.Starta progammet och skapa ett nytt projekt.
2.Importera data (beståndsregister, samt eventuellt skogskarta och eventuellt åtgärdsförslag). Alternativt kan du importera data från Indelningspaketet.
3.Välj fliken TPG-inställningar.
4.Dela in skogen i skogsdomäner så att olika inställningar och skötselspecifikationer kan göras för olika skogstyper och målklasser.
5.Mata in en prislista om du inte ska använda medföljande standardprislista.
6.Skapa kontrollkategorier för var och en av de olika skogsdomänerna.
7.Koppla minst en kontrollkategori till varje skogsdomän.
8.Låt programmet simulera alternativa skötselprogram för varje bestånd.
9.När beräkningen är klar kan du studera de genererade skötselprogrammen för varje avdelning.
10.Gå vidare till optimeringen för att låta programmet välja ut vilket skötselprogram som ska användas för varje bestånd, utifrån dina mål.
11.Studera resultaten med hjälp av rapportbyggaren och kartvisaren.
12.Om du vil kan du kopiera resultat från tabellvyer och klistra in i t ex Excel. Resultat kan fås både på beståndsnivå och summerat för ett skogsinnehav.

 

 

 

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software