BeståndsVis (StandWise): För beståndvisa analyser, med 2D och 3D visualisering. En interaktiv simulator där användaren anger vilka åtgärder som ska göras och stegar fram en prognos period för period.

 

PlanVis: För skogsbruksplanering, landskapsplanering och avverkningsberäkningar för små eller stora innehav på kort och lång sikt. Skötselklasser, optimering, kartor, tabeller, diagram.

 

PlanEval: Program för att jämföra och rangordna planer som skapats i PlanVis.

 

RegVis: För konsekvensanalyser på regional nivå. Hugins efterträdare. Särskilt anpassad för, men inte begränsad till, att kunna använda Riksskogstaxeringens provyteinventeringar som indata.

 

Hur hänger applikationerna ihop?

BeståndsVis, PlanVis och RegVis är de centrala applikationerna för att ta fram skogliga prognoser och planer. PlanEval och HabitatPrognosis använder resultat från PlanVis och RegVis för att stödja beslutsprocessen genom att strukturera upp beslutsproblemet samt ge mer information till beslutsfattaren.

 

applications2

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software