StandWise_DiagramExample

 

BeståndsVis har en egen rapportskapare. Såhär gör du för att skapa en ny diagrammall:

 

1. Öppna diagramvyn genom att klicka på knappen Visa diagram (kan även nås via menyn Visa):

 

StandWise_ShowDiagramButton

 

2. För att skapa ett nytt diagram klickar du på knappen Skapa nytt diagram (A),

 

StandWise_DiagramSettingsWindow

 

3. Nu visas dialogrutan Diagraminställningar. Här väljer du x-variabel (vilket oftast torde vara Period, dvs. tidsperiod), och y-variabel. Diagramtyp kan väljas längst ner.

 

StandWise_DefineDiagramBasalArea

 

4. För att visa diagrammet markerar du det och klickar på knappen Visa valda rapporter. Då visas diagrammet med alla värden fram till och med den period du har stegat fram beståndet till.

 

 

 

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software