Dialogrutan Inställningar innehåller allmänna programinställningar och du hittar den under menyn Verktyg:

 

 

ChangeLanguage

 

 

 

Dailog_Settings

 

Prestanda

Under Prestanda finns inställningar som påverkar exekveringstiderna. Förutom Utnyttjande av flera processorkärnor, påverkar inställningarna resultaten genom att t ex gruppera träd till ett färre antal typträd, eller genom att bara göra beräkningar på ett urval av provytor för varje bestånd. Per default görs ingen aggregering av träddata, men när det gäller provyteantal så görs ett slumpmässigt urval om antalet provytor är fler än 20 i ett bestånd.

Loggfiler

Här kan du aktivera om vill skriva ut detaljerad information från förnamodellen som används som en del i Q-modellen (markmodellen för kol och kvävenedbrytning).

Kontrolltabeller

Under Kontrolltabeller kan du välja vilka kontrolltabeller som ska läggas till automatiskt då du lägger till en ny kontrollkategori. Kontrolltabellerna TreatmentModel och Treatment Program Generator är default.

Gränssnitt

Här kan du välja språkinställning och om kontrolltabeller ska visas i detaljerad eller förenklad vy.

 

 

 

 

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software