Det går att skapa egna resultatvariabler som kan visas under "Resultat - detaljer" och i "Resultat - tabeller och diagram", samt användas i rapportmallar.

 

Skapa och ta bort egena resultatvariabler

 

Följ nedan instruktion för att skapa en eller flera, samt ta bort, egna resultattabeller.

 

1.Gå till Verktyg och klicka på "Egna resultatvariabler..."
Menu_Tools_UserResults

 

2.Tryck på "Lägg till rad"
UserResults_AddNewRow
 
3.Fyll i nedan värden
Alias - T.ex. Min variabel
Trädslagsgrupp - T.ex. Gran
OBS! Du kan antingen välja en eller flera trädslagsgrupper. Om du trycker på "Välj flera värden..." kommer du få upp ett nytt fönster där du kan välja en eller flera trädslag.
Variabel - T.ex. Volume
Ange minst en av nedan variabler
Min diameter (cm) - T.ex. 10
Max diameter (cm) - T.ex. 20
Min Ålder (år) - T.ex. 10
Max Ålder (år) - T.ex. 100

 

UserResults_AddNewRowWithData

 

4.Lägg till flera rader vid behov.
OBS! Du kan max definiera 10st egna resultatvariabler!

 

5.Om du vill ta bort en resultatvariabel markerar du först den rad du vill ta bort och sedan trycker du på "Ta bort rad".
UserResults_RemoveRow
 
6.Tryck på "OK" när du är klar.
OBS! Det är viktigt att du kommer ihåg ordningen på de resultatvariabler som du skapat eftersom det är ordningen på resultatvariablerna, och inte det Alias du angivit, som används i rapportmallar. Detta eftersom rapportmallar kan användas i flera projekt där det kan finnas olika egna resultatvariabler.
UserResults_Save

 

 

 

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software