Applikationer: PlanEval

 

PlanEval_ProjectPage

 

PlanEval är olik övriga applikationer (PlanVis, RegVis och BeståndsVis), då den inte innehåller funktionalitet för att göra prognoser. Det enda gemensamma i användargränssnittet är startsidan.

 

I PlanEval används ett antal begrepp som du behöver känna till innan du går vidare:

 

Begrepp

Engelsk version

Förklaring

Delmål

Objective

Mål som ska utvärderas.

 

Alternativ

Alternative

De alternativ som ska jämföras, ställda mot varandra för varje delmål.

 

MCDA

MCDA

Flermålsanalys (Multi-Criteria Decision Analysis)

 

Deltagare

Participant

Främst intressenter som deltar i analysen, men även experter som anlitas för bedömningar av alternativ (expert-rollen är inte implementerad i dagsläget).

 

Huvudintressent

Master Stakeholder

Den verkliga beslutsfattaren kan ges denna roll.

 

 

 

 

 

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software