Här beskrivs delar av användargränssnittet som endast finns i RegVis.

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software