Fliken Ingående tilllstånd (PlanVis och RegVis)

Applikationer: PlanVis och RegVis

 

Under fliken Ingående tillstånd visas tillstånd i startläget (enligt Heurekas beräkningar) för de bestånd som är valda i Välj analysområde. Sidan innehåller tre undersidor: Översikt, Detaljer och Karta.

 

Alltifrån konventionella skogliga variabler t ex medeldiameter, medelålder och virkesförråd, till helt modellbaserade resultatvariabler som rekreationsindex och kol- och kväveförekomst i marken, finns tillgängliga under fliken Detaljer, samt som temakartor (där du själv definierar klassindelningar) under fliken Karta. Dessa flikar visar information på beståndsnivå.

 

I fliken Översikt (se figur nedan) redovisas summerade värden, medelvärden och arealfördelningar för ett antal vanliga skogliga variabler: volym- och arealfördelning per åldersklass, per trädslag, per SI-klass och per skogsdomän. Diagrammen (1) och tabellen (2) visar data för det område som är valt i rutan Välj analysområde (3). Du kan till viss del anpassa diagrammen, t ex genom att ange önskad klassbredd i åldersklassdiagrammen. Det gör du genom att klicka på någon av de två högra knapparna (5) ovanför listan (4).

Klicka på bilden för att förstora

 

 

 

Beräkna ingående tillstånd

Om det verkar som om redovisningen av ingående tillstånd inte verkar omfatta alla bestånd, kan du prova att tvinga programmet att beräkna det igen. Normalt ska detta dock ske autmatiskt.

IngaendTillstand_BeraknaKnapp

 

 

Exportera till Excel

Du kan högerklicka på ett diagram och välja Exportera till Excel. Då öppnas Excel (i bakgrunden) och diagrammet inklusive siffror exporteras till ett nytt Exceldokument.

 

 

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software