Applikationer: PlanVis

 

Optimeringsresultat kan redovisas både på beståndsnivå, i tabeller och kartor, och i sammanfattande rapporter som skapas med en rapportgenerator där du kan skapa nya rapportmallar på ett flexibelt sätt. I kapitlet Resultatvariabler & rapporter hittar du instruktioner för hur du tar fram rapporter.

 

Klicka på bilden för att förstora

 

Optimeringsresultat på beståndsnivå (fliken Detaljer)

För att visa resultat på beståndsnivå i PlanVis väljer du fliken Optimeringsresultat > Detaljer och karta > Detaljer.

Välj sedan vilket resultat du vill titta på från listan till vänster (1), högerklicka och välj Visa optimeringsresultat (2). Har du använt Taktisk TPG väljer du Tactical i listan för simuleringstyper (3). För att välja vilka variabler som ska visas i tabellen (4), klickar du på knappen Välj variabler (5). Tabellen visar minst en rad för varje bestånd, tidsperiod, och åtgärd. Om ett bestånd har delats upp på flera skötselprogram framgår det av kolumnen Proportion som anger hur stor andel beståndsarealen som har tilldelats det aktuella skötselprogrammet (kolumnen AlternativeNo).

 

Åtgärdens ordningsnummer visas i kolumnen RowNo. RowNo=0 avser den första åtgärden i perioden eller ingen åtgärd. Variabeln Treatment.Treatment talar om vilken typ av åtgärd det år, och variabeln Treatment.Year vilket år som den utförs. Om det utförs mer än en åtgärd i en period finns det rader med RowNo > 0. RowNo = 1 avser således åtgärd nummer 2 i perioden.

 

Du kan välj att visa alla perioder eller välja ut en specifik period (6).

 

Du kan exportera tabellen (4) till Excel eller som csv-fil, eller kopiera som vanligt till urklippet. Formatet passar bra för att göra Pivot-tabeller i Excel, om det finns något du mot förmodan inte lyckas med i rapportgeneratorn. Om du gör Pivittabeller, se upp med att dubbelräkna perioder med flera åtgärder, dvs. använd RowNo = 0 som filter om så behövs.

 

Alla värden i tabellen avser värden per ha (prod. skogsmark). De ska multipliceras med variabeln AreaFactor som alltid visas i tabellen (tredje kolumnen), samt med Proportion. Proportion avser hur stor andel av beståndet som sköts med ett visst skötselprogramalternativ.

 

OptResultsDetails

 

 

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software