Applikationer: PlanEval

 

Under fliken Målstruktur lägger du in delmål som du vill ha med i utvärderingen. Ett delmål kan in sin tur delas upp i flera underliggande delmål.

 

Ett delmål kan kopplas till en viss variabel som beräknats i PlanVis, eller till ett värde som du anger manuellt för varje alternativ som ska utvärderas. Det gör du genom att högerklicka på delmålet i trädet och välja Konfigurera värde. Du kan då ange att delmålet t ex ska avse arealen lövdominerad skog. Du kan även mata in värden manuellt för de alternativen som ingår.

 

Ett delmål måste antingen ha en variabel kopplad till sig, eller delas upp på andra undermål som har variabler kopplade till sig.

 

 

PlanEval_ObjectiveTree

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software