Applikationer: PlanEval

 

När varje deltagare har gjort klart viktningen av de delmål och alternativ som den ska göra, kan resultaten studeras i fliken Resultat. Rangordningen av planer ges både på övergripande nivå och för enskilda delmål, och för alla deltagare sammantaget eller för varje deltagare separat.

 

PlanEval_resiultat

 

 

 

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software