Applikation: RegVis (motsvaras i PlanVis av TPG-inställningar)

 

I fliken Simuleringsinställningar hittar du skogsdomäner och kontrollkategorier. Läs mer om detta i kapitlet Kontrolltabeller, kontrolltabeller och skogsdomäner, samt Fördelning av bestånd på kontrollkategorier i RegVis.

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software