Applikationer: RegVis.

 

I RegVis finns tre flikar för resultatredovisning: Resultat - detaljer, Resultat - kartor, och Resultat - tabeller och diagram. I kapitlet Resultatvariabler & rapporter hittar du instruktioner för hur du tar fram rapporter.

 

Resultatflikarna är snarlika de som finns som underflikar i PlanVis TPG-resultat både vad gäller användning och utseende. Det finns dock några skillnader, t ex ett tillägg i RegVis är underfliken Alla bestånd (A) under Resultat - detaljer. Denna motsvaras i PlanVis av fliken Optimeringsresultat > Detaljer.

 

Eftersom det i RegVis bara tas fram ett skötselprogram per bestånd, är beräkningarna klara efter att ha kört funktionen Simulera, och man gör ingen optimering som i PlanVis. Under Alla bestånd visas en lista över alla bestånd, perioder och åtgärder. Du kan välja vilka variabler som ska visas genom att klicka på knappen Välj variabler (B).

 

 

 

SimResultatRegVis_AllStands

 

 

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software