Applikationer: PlanVis. Motsvaras i RegVis av fliken Simuleringsresultat - detaljer som är i stort sett identisk.

 

Under fliken TPG-resultat kan du inspektera de skötselprogramalternativ som har sparats och som kommer att användas som input till optimeringsmodellen. Resultat visas efter att ha kört funktionen Generera strategiska skötselprogram eller Generera taktiska skötselprogram som finns under menyn Beräkna, läs mer om detta i kapitlet Skapa skötselprogram i PlanVis. I RegVis motsvaras detta av att ha kört funktionen Simulera.

 

Längst till vänster (A) visas en lista över alla simuleringar som finns tillgängliga i projektet. I rutan ovanför (B) kan du välja om det är strategiska eller taktiska resultat som ska visas. Om du högerklickar på en rad i listan (A) och väljer Visa skötselprogram (eller klickar på knappen C), så visas resultat för den valda simuleringen i tabellerna D och F. I tabell D visas vilka åtgärder som utförs i varje period. Varje kolumn representerar en period, och varje rad ett visst skötselprogram för det valda beståndet (E). Det kan finns flera åtgärder i en period. Koden FF står för föryngringsavverkning (final felling), och Th står för gallring (thinning), se övriga koder här: åtgärdskoder.

 

Om du markerar ett skötselprogram i tabellen D, visas detaljer för detta i tabellen F. Du kan välja vilka variabler som ska visas genom att klicka på knappen G.

 

TpgResulsPage

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software