Applikationer: PlanEval

 

Under fliken Metodval anger du vilka vilka metoder som ska användas för att vikta delmålens betydelse (1), och för att ange hur bra alternativen är med avseende på olika delmål (2).

"AHP" (Analytical Hierarchical Process) innebär att man gör parvisa jämförelser mellan alla delmål eller alternativ. AHP kan bli alltför arbetskrävande då man har många delmål (eller alternativ). Med fyra delmål krävs sex jämförelser, med fem delmål krävs tio jämförelser, sex delmål kräver femton jämförelser, osv. Har man många delmål (eller alternativ) kan därför metoden "Direkta poäng" vara att föredra. Den innebär att man poängsätter varje delmål på en procentuell skala, och kräver bara en bedömning per delmål (eller alternativ).

 

 

PlanEval_tabMethod

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software