Under fliken Tabell visas en resultattabell, med en kolumn för varje tidsperiod, och en rad för varje variabel som du har valt ska visas.

 

StandWise_TablePage

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software