Framskrivning av startillstånd i RegVis

Då man kör RegVis på Riksskogstaxeringsdata, kan man göra en framskrivning till ett önskat startår, och använde ett viss regelverk för detta. Detta tillstånd sparas i databasen. Syftet med detta är att kunna göra en framskrivning av ett tidigare inmätt tillstånd, där man vet att vissa åtgärder har utförts och att dessa är "låsta", dvs. är inte föremål för olika scenario-alternativ.

 

Funktionen finns under menyn Verktyg > Kör simulering till startår.

 

 

RegVis_startar

 

Då visas denna dialogruta:

RunSimulationToStartYear_dialog

 

När man sedan ska göra en simulering kan man välja att använda det framskrivna tillståndet som utgångsläge:

RegVis_SimulateFromStartYear

 

 

 

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software