GIS och kartvisning (PlanVis och RegVis)

Applikationer: PlanVis och RegVis

 

I Heureka används open source-biblioteket DotSpatial som GIS-motor.

 

Både för ingående tillstånd och för framräknade planer eller scenarier finns ett inbyggt kartvisningsverktyg. Det som skiljer mellan ingående tillstånd och planer, är att den senare kan visa en karta för varje tidsperiod, och man kan stega fram och tillbaka mellan perioder.

 

 

IngaendeKarta

Kartfönstret under fliken Ingående tillstånd.

 

 

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software