För att få mer arbetsyta kan du gömma undan ett fönster genom att klicka på den lilla knappnålen (1) i övre högre hörnet av ett fönster.

 

ToggleWindow1

pil_kort

ToggleWindow2

Figur 1. En större arbetsyta kan erhållas genom att gömma fönster som man för tillfället inte behöver se med hjälp av "knappnåls-knappen".


Figur 2.

 

 

För att komma tillbaka till ursprungsläget (figur 1) klickar du på (2) och sedan på knappnålen (1) igen.

 

 

 

 

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software