Inkludera habitatkrav i en optimeringsmodell

(Hjälpavsnittet är inte klart)

 

I PlanVis kan man inkludera något förenklade habitatkrav för en vektorbaserad modell i en optimeringsmodell, så att man t ex anger som krav att det måste finnas en viss areal habitat i ett landskap i varje tidsperiod. Se exempel i angiven artikel nedan.

 

I PlanVis finns stöd i optimeringsvektyget för att underlätta tillägg av krav på en viss habitatareal. Det bör ändå noteras att det för närvarande ställer stora krav på användarens kunskaper i linjär programmering.

 

Notera att optimeringsmodellen blir mer komplicerad och med all sannolikhet kommer att kräva en optimeringslösare såsom Gurobi eller CPLEX som klarar stora MIP-problem.

 

 

 

Se även:

Artikel där denna metod har använts:

Öhman K., Edenius L., & Grzegorz M. 2011. Optimizing spatial habitat suitability and timber revenue in long-term forest planning. Canadian Journal of Forest Research 41(3).

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software