Importera bestånd med provytor och träd

Om du har tillgång till provytor med inklavade träd för varje bestånd så kan du använda funktionen "Importera bestånd med träddata". Datat liknar det som används vid beståndsregisterimport, men nästan alla kolumner som beskriver trädskiktet (grundyta, volym, medelhöjd, etc.) har ersatts med extra flikar i Excel-mallen. Det finns en extra flik för provytedata (ståndortsbeskrivning mm) och en flik med klavträdsdata.

 

importera_tradlista

 

tog_minusHur man importerar bestånd med träddata
1.Hämta hem och fyll i Excel-dokument SLU:s FTP-server: TreeListTemplate.xlsm Acceptera att aktivera makrot. Dokumentet innehåller beskrivning av variabler och definitioner.
2.När datat är ifyllt, använd makrofunktionen ExportHeurekaData genom att klicka på knappen i det första bladet i Excel-dokumentet. Makros skapar filerna stands.csv, plots.csv, och trees.csv. Välj katalog där filerna ska sparas.
3.Välj Importera bestånd med träddata från menyn Datahantering > Importera.
4.Ange sökväg för filerna stands.csv, plots.csv, och trees.csv, dvs. samma katalog som i steg 2.
5.Ange namn på nytt område under "Områdesnod".
6.Klicka på "Importera".

 

 

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software