Importera optimeringsresultat från extern lösare

Du kan använda externa programvaror för att bygga och lösa optimeringsproblem utanför PlanVis gränssnitt, t.ex. AIMMS, AMPL, Python eller R. Det är därefter möjligt att importera den erhållna lösningen till PlanVis, för att t.ex. titta på resultatet med rapportverktygen eller kartan.

Lösningen måste ha följande format och sparas i en CSV-fil:

TreatmentUnitGUID

Alternative

Proportion

FDB9447D-F915-4396-A74E-E4F9A03B27C2

1

1

03FBE495-03AA-4885-8318-D9709664DE0A

1

0.8

03FBE495-03AA-4885-8318-D9709664DE0A

2

0.2

85F4404A-E21B-4901-B817-187D0EF971B1

1

1

448B6A5C-9A95-4610-9765-415DC609D64B

5

1

62AF5BD5-272E-414B-913C-B7D64403FCE4

3

1

92F741E8-306F-461C-8CA5-6022A3BB890E

1

1

Första kolumnen innehåller beståndens treatment unit guids (set i).

Andra kolumnen innehåller numret för varje alternativ som valts för varje bestånd i optimeringen (set j).

Tredje kolumnen innehåller andelen av varje bestånd (i) som sköts med varje angivet alternativ (j).

Observera att summan av alla alternativs andelar för ett bestånd skall vara lika med 1 (detta kontrolleras inte av programvaran!) och att endast alternativ och bestånd som är en del av lösningen behöver finnas med i tabellen.

T.ex., för beståndet med TreatmentUnitGUID 03FBE495-03AA-4885-8318-D9709664DE0A i exemplet blir summan av andelarna 0.8+0.2 =1.

Själva importen är enkel:

1.Gå till fliken TPG-resultat.
2.Högerklicka på simuleringen som använts i optimeringen.
3.Välj Importera optimeringsresultat.
4.Välj den förberedda CSV-filen enligt ovan, och namnge din optimering.
5.Klicka på OK.

Nu hittar du din lösning under fliken Optimeringsresultat som vilken annan lösning som helst. Den är också sparad i resultatdatabasen.

Kontakta support. © Sveriges Lantbruksuniversitet