Indata och utdata sparas i två olika databaser. Databaserna installeras på en databas-server. Var och en av dessa kan ligga antingen lokalt, på din PC, eller på en server. Ofta är det bäst om utdatat sparas på en lokal databas, i en så kallad resultatdatabas. Då behöver du databasprogrammet SQL Server, som finns som gratisversion med tillägget Express. Om du även har indatat lokalt slipper du vara uppkopplad när du kör en analys.

 

Installationsanvisning

 

1.Hämta hem SQL Server Express. Heureka stödjer version 2008 R2 och senare. Stödet för version 2005 togs bort i version 2.4. Har du ingen version installerad rekommenderar vi för närvarande SQL Server 2016 Express. Se till att välja rätt version, så att du t ex väljer 64-bitars version om du kör 64-bitar Windows.:

SQL Server 2016 Express.

2.Dubbelklicka på den hämtade filen för att starta installationsguiden. Här finns beskrivningar av installationsprocessen (för 2012 men är i stort sett identisk för 2014):
How to install SQL Server 2012 Express Edition Obs!I guiden installeras Reporting Services, men dem behöver du inte ta med för Heurekas skull.
3.För att kunna skapa databaser på databasservern måste du lägga in dig själv som användare med "sysadmin"-behörighet. Här visas exempel för SQL Server 2008, men det görs på samma sätt i SQL Server 2012.
a.Starta SQL Server Management Studio via vanliga Start-meny, högerklicka och välj "Run as Administrator".

StartsSMSS2

b.Ange Server Name = localhost\SQLEXPRESS (eller localhost om du kör vanliga SQL Server). Om du får problem kan du prova att byta ut "localhost" mot en punkt (".\SQLEXPRESS").

SSMS_connect

c.I fönstret Object Explorer, under localhost eller localhost\SQLEXPRESS, högerklicka på Logins under Security och välj "New Login".

SSMS_newLogin

d.Ange ditt Windows användarnamn under Login name. T ex AD\xxx, om du har en användare på AD, eller DATORNANM\xxx, om du använder ett lokalt användarnamn. Om du får problem, klicka på Search-knappen, skriv in ditt användarnamn, och klicka på Check Names så visas ett eller flera listor med användarkonton som stämmer med användarnamnet.

Klicka för att förstora bilden

e.Ibland får man meddelandet att man inte kan lägga till användaren för att den redan finns. Det är förmodligen en bugg i SQL Server Management Studio. Men det är bara att ignorera och fortsätta till nästa steg.
f.Högerklicka på Server Roles och markera "sysadmin".

SSMS_sysadmin

4.Nu ska förhoppningsvis allt fungera. Verifiera detta genom att skapa en databas för indata.

 

Inte helt ovanliga problem

If you experience problems such as "Cannot connect ..." it may be due to that the local database server is not started. Go to Control Panel > Administrative Tools > Services. Make sure "SQL Server (SQLExpress)" or "SQL Server (MSSQLSERVER)" is running. If not, right click and select "Start". Make sure it is set to start automatically.
If you experience problems such as error 1069 and the server does not seem to be running, it may be because you have changed your Windows or AD password. The SQL Server service must be updated manually, it is not done automatically. Under Administrative Tools > Services, right-click SQL Server (MSSQLSERVER) or SQL Server (SQLEXPRESS) and select "Properties", tab "Log on", and enter the password.

 

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software