Introduktion


PlanWiseScreenShot2

 

 

Heurekasystemet består av en grupp programvaror för skoglig planering och analys. Systemet har utformats för att kunna räkna på flera av skogens alla värden. Visionen är att Heurekasystemet ska kunna bidra till ett både lönsammare och miljövänligare skogsbruk. De nyttor och värden som idag kan hanteras av systemet är virkesproduktion, rekreationsvärden, naturvärden och kolinlagring. Genom att dessa aspekter integreras i ett och samma system kan ett helhetsgrepp tas om planeringsproblematiken.

 

Systemet är konstruerat så att det ska vara relativt enkelt att lägga in ny funktionalitet allt eftersom nya forskningsresultat och modeller blir tillgängliga.

 

Programvarorna är avsedda både för små- och storskogsbruket.

 

 

 

Kom igång!

 

Kom igång med PlanVis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer information: HeurekaWikin

Kontakta support. © Sveriges Lantbruksuniversitet