Läs även på Heureka-wikin om kontrolltabeller: Heureka wiki - Kontrolltabeller

 

En kontrolltabell är en del av en kontrollkategori och innehåller inställningar av en viss typ. T ex finns det en kontrolltabell som heter Treatment Model där man kan ange hur man vill att föryngring ska utföras. Kontrolltabellen Pricelist innehåller prislista och apteringsgränser, kontrolltabellen Cost kostnadsuppgifter, NatureConservation hur ställande av evighetsträd ska utföras, osv.

 

Klicka för att förstora

Exempel på kontrolltabell, här Treatment Model.

 

<%EXTOGGLE%>Tips! Vad betyder en viss inställning?

Om du klickar på en parameter i en kontrolltabell så visas en hjälptext nedanför (figur 1).

 

ExampleControlTableParameterHelpDescription

Figur 1. Om du klickar på en parameter i en kontrolltabell så visas en hjälptext nedanför

 

 

<%EXTOGGLE%>Visa kontrolltabell i BeståndsVis

För att visa innehållet i en kontrolltabell markerar du tabellen i fönstret Kontrolltabeller (figur 2):

 

SelectControlTableStandWise

 

Figur 2.

 

 

Om fönstret Kontrolltabeller inte visas i BeståndsVis öppnar du det genom Visa-menyn (figur 3). Har du råkat stänga Egenskapsfönster kan du öppna det i denna meny också.

 

MenyVisaKontrolltabellerStandWise

Figur 3.

 

 

<%EXTOGGLE%>Visa kontrolltabeller i PlanVis och RegVis

I PlanVis visas kontrolltabellerna i fliken "TPG-inställningar".

PlanVis_Flik_TPGinstalln

 

I RegVis visas dem under fliken "Simuleringsinställningar":

RegVis_Flik_Simuleringsinstalln

 

<%EXTOGGLE%>Lägg till kontrolltabell till kontrollkategori

 

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software