Kontrolltabeller, kontrollkategorier och skogsdomäner

I PlanVis och RegVis kan bestånden inom ett skogsområde delas in i olika skogsdomäner (Forest Domains). För varje skogsdomän kan sedan inställningar göras för hur bestånden ska hanteras vid en simulering. Till exempel kan man ange att bestånden i en skogsdomän ska kunna gödslas medan bestånden i annan skogsdomän ska skötas med hyggesfritt skogsbruk. Det finns en stor mängd inställningsmöjligheter för alltifrån specificering av skötselåtgärder till val av prislistor och tillväxtfunktioner. Ett kompletterande sätt att koppla bestånd till olika kontrolltabeller beskrivs i avsnittet Villkorliga kontrolltabeller.

 

TPGSettings

 

Figur 1. Exempel på användning av skogsdomäner och kontrollkategorier för en skogsfastighet där Skogsstyrelsen målklassning hämtats från befintlig skogsbruksplan och används för att definiera skogsdomäner. Till varje skogsdomän (i detta fall målklass) har kopplats en specifik kontrollkategori (med regelverk för hur skötsel ska utföras).

 

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software