I kontrolltabellen Production Model finns inställningar för själva tillväxtberäkningarna, vilket omfattar grundytetillväxt, höjd, höjdtillväxt, mortalitet, och inväxning. Inställningarna ger möjligheter att testa olika förutsättningar, men för normalanvändaren är det sällan aktuellt att göra ändringar i denna tabell.

 

Se även: https://www.heurekaslu.se/wiki/ControlTable_Production_Model

 

Klicka på bilden för att förstora

Klicka på bilden för att förstora den.

 

 

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software