Bakgrundkartor kan antingen visas genom att lägga till ett kartskikt i rasterformat manuellt, eller (från och med version 2.6) genom att ansluta till en visningstjänst (WMS eller WMTS).

 

<%EXTOGGLE%>Ansluta till visningstjänst (Beta)

Från och med version 2.6 kan du visa bakgrundskartor genom att ansluta till en visningstjänt. Det finns ett antal fördefinerade karttjänster, och du kan även skapa en egen anslutning. Du väljer från rutan som rödmarkerats i bilden nedan.

 

MapOnlineOrto

 

Skapa en egen anslutning

För att skapa en anslutning till en karttjänst som inte finns med i lista, välj Annat... i dropdown-listan ovan. Då öppnas ett formulär där du anger inställningar för en WMS- eller WMTS-tjänst. Dessa inställningar sparas och kommer att visas i dropdown-listan därefter.

 

WebMapCustomConn

 

 

<%EXTOGGLE%>Importera rasterfil

Du kan även importera en rasterfil och visa som bakgrund. Klicka på knapper "Lägg till lager från fil" så öppnas ett formulär som låter dig välja både shape-filer och vissa typer av raster-filer.

 

 

MapAddLayer

 

 

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software