Detta avsnitt beskriver grundläggande verktyg såsom hur man zommar och panorerar i en karta.

 

Kartfunktioner

Verktygsrad i kartfliken under Ingående tillstånd:

 

MapToolbar

 

 

Extra verktyg för resultat i PlanVis:

MapToolbarResultsPeriods

 

Extra verktyg för resultat i RegVis:

MapToolbarRegVis_additional

I RegVis väljer du vilket resultat du vill titta på i verktygsraden, i rutan Resultat.

 Zooma in:

Välj verktyget och klicka på kartan för att zooma in ett steg.

Zooma ut:

Välj verktyget och klicka på kartan för att zooma ut ett steg.

Visa hela kartan:

I kartan över ingående tillstånd visas alla bestånd som för tillfället är valda. För kartan i resultatvyn visas alla de bestånd som ingick i optimeringen eller simuleringen.

Panorera:

Välj verktyget, klicka på kartan och fortsätt håll ned muspekaren för att flytta kartan i sidled eller vertikalled.

Välj bestånd

Välj verktyget och klicka på ett bestånd i kartan för att visa information om beståndet. Se nedan.

Välj område:

Selektera ett eller flera bestånd inom en rektangel som du markerar med verktyget.

Sök bestånd:

Sökfunktion för att hitta ett bestånd med hjälp av dess id.

Visa BeståndsID:

Lägger på bestånds-ID etiketter på kartan

Visa teckenförklaring:

Visa fönstret där du skapar och väljer temakartor.

Period-knappar:

Används för att stega mellan perioder, eller välja en viss period. Om du kör med periodmitt, vilket är standard, är första egentliga åtgärdsperioden 1.Vissa åtgärder kan utföras i period 0, såsom plantering av kalmark och avveckling av befintliga överståndare.

 

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software