Ett GIS-verktyg (för RegVis och PlanVis) har utvecklats för att enkelt kunna skapa buffertzoner vid t ex vattendrag, utifrån ett beståndsregister, skogskarta och ett eller flera GIS-skikt som buffertzonerna ska skapas kring. Du kan också använda färdiga buffertzons-skikt, då anger du Bredd = 0 för de skikten (se bild nedan). Verktyget delar på bestånd som ligger inom buffertzonerna och skapar huvudsbestånd och kantzoner, samt skapar ett nytt beståndsregister som tar hänsyn till delningarna.

 

Notera att efter att du har skapat buffertzoner måste resultatet importeras på vanligt sätt (den nya registerdata-filen och den nya shape-filen).

 

Vertyget aktiveras genom knappen som heter HeurekaBuffer:

 

MapBufferZonesButton

 

 

Då öppnas detta formulär som har inbyggda hjälptexter. Håll musmarkören ovanpå en kontroll för att visa hjälptexterna.

 

BufferZonesDialog

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software