DotSpatial stödjer de flesta projektioner, men i tidigare versioner har konvertering mellan SWEREF och RT90 varit felaktig. Detta hanteras dock i Heureka särskilt, tills nästa version av DotSpatial blir tillgänglig där felel är åtgärdade.

 

När du importerar en skogskarta i form av en shape-fil, bör den tillhörande filen med ändelsen .prj finns med. I annat fall antar Heureka att det är SWEREF99 TM eller RT90 25 Gon W, och programmet kontrollerar ostkoordinaten (som är helt olika för SWEREF och RT90) för att tilldela vilken av dessa projektioner som ska användas.

 

Automatisk konvertering

Om du lägger till ett skikt om har en annan projektion än det som för tillfället är valt, blir du uppmanad att välj om kartfönstrets projektion eller det nya data ska konverteras. Konverteringen går snabbt.

 

Notera att vissa karttjänster, såsom Lantmäteriets fritt tillgängliga topgrafiska karta (topowebb), ej finns tillgängliga i RT90-format. Om du ändrar kartfönstrets projektion och har en visningstjänst aktiverad som inte stödjer den valda projektion, inaktiveras tjänsten.

 

MapOnline

 

Förvald projection

Under menyn Verkyg > Inställningar kan du ange vilken kartprojektion som ska vara förvald.

MapSettingsDefaultProj

 

 

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software