I BeståndsVis finns till skillnad från övriga applikationer meny-alternativet Åtgärd, se Simulera åtgärder.

 

I BeståndsVis finns en särskild verktygsrad. En del  av denna (A) består av knappar för att välja vilket fönster som ska visas. En annan del (B) används för att stega fram och tillbaka mellan perioder (B).  En tredje del (C) består av knappar för att simulera åtgärder (dessa finns även under menyn Åtgärd).

 

 

 

StandWise_Toolbar

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software