Optimering med PlanVis

PlanVis har ett avancerat verktyg för att formulera och lösa optimeringsproblem.

 

Klicka för att förstora

Optimeringsverktyget i PlanVis.

 

Den typ av optimeringsproblem som verktyget först och främst är anpassat för är en typ av tilldelningsproblem (Assignment problem). Det består i detta fall av att tilldela ett skötselprogram till varje bestånd så att målfunktionens värde maximeras samtidigt som angivna restriktioner uppfylls.

 

Modelltypen som hanteras är LP-problem (linjär programmering) med eller utan heltalsvillkor (MIP eller MILP, Mixed-integer LP). Skillnaden mellan de två är hur skötselprogram tilldelas. Om ett bestånd inte får delas, kan x-variablerna i modellen sättas som "binära". Om ett bestånd får delas, eller om det t o m borde delas, och man inte ska lösa ett spatialt problem, då kan dessa variabler betraktas som kontinuerliga variabler som tar ett värde mellan 0 och 1 vilket anger hur stor andel av ett bestånds areal som ska skötas med ett visst program.

 

<%EXTOGGLE%>Verktygsraden och menyn

Ovanför modellträdet finns en verktygslåda (figur 2) med knappar för att spara en modell, kompilera, lösa, mm. Om du vill spara ett optimeringsresultat, vilket krävs om ska göra rapporter med rapportgeneratorn, måste du klicka på knappen Spara optimeringsresultat som tänds då en modell har lösts. Observera skillnaden mot Spara modell (tredje knappen från vänster), som sparar själva modellstrukturen, inte data och resultat.

 

 

OptModel_toolStrip

Figur 2.

 

I huvudmenyn finns valet Optimering. Denna innehåller delvis samma funktionalitet som verktygslådan, men härifrån når du även Inställningar samt har möjlighet att lägga till hyggesstorleksbegränsningar.

 

OptModel_meny

 

 

 

 

Se även: HeurekaWiki: Optimering

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software