Målfunktion

Det som ska minimeras eller maximeras, t ex nuvärde.

 

Restriktion

Krav som begränsar vilka handlingsalternativ som kan väljas. T ex att det ska finna en viss areal slutavverkningsmogen skog i varje period.

 

Parameter

Värde från simulering, t ex avverkad volym i viss period från visst bestånd. Kallas också koefficient i ett LP-problem.

 

Beslutsvariabel

Optimeringsmodellens resultat = valt skötselprogram för varje bestånd.

 

Kontovariabel

T ex summa av en parameter multiplicerat med beslutsvariabeln för varje bestånd, ex total avverkning i en period.

 

Set

Mängd, t ex alla bestånd är en mängd, och alla perioder är en annan. Gör optimeringsmodellen överskådlig.

 

Index

Ett element i ett ”set” representeras med ett index. t ex v[i,j,p] = volym för bestånd i vid tidpunkt p givet att skötselprogram j används.

 

Modelleringsspråk

Ett modelleringsverktyg med sitt eget "språk" för att formulera ett optimeringsproblem. Heureka använder ZIMPL för detta. Verktyget bygger ihop (kompilerar) optimeringsmodellen så att den kan lösas av en lösare.

 

Lösare

Heureka skapar indata till fem olika tredjeparts optimeringsprogram: LP_Solve, CPLEX, Gurobi, MOSEK och SCIP. Du kan läsa mer om lösarna här:

https://www.heurekaslu.se/wiki/Category:Optimization#About_the_optimization_tool

 

 

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software