Översikt användargränssnitt

Användargränssnittet består av följande huvudkomponenter:

 

1.En menyrad
2.En verktygsrad med knappar
3.Ett huvudfönster som består av ett antal flikar som skiljer sig åt mellan applikationer
4.Ett fönster för att välja område eller bestånd
5.Ett statusfönster

 

I detta kapitel ges en översiktlig beskrivning av främst delarna 3-5 ovan. Nedan visas användargränssnittet för PlanVIs, här med kartfliken under Ingående tillstånd öppnad.  

 

UIOverview

 

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software