Detta kapitel vänder sig till dig som är projektadministratör för ett PlanEval-projekt och deltagarna ska använda PlanEvalWeb.

 

Instruktioner för att installera PlanEvalWeb på en webbserver finns på Heureka Wiki.

 

<%EXTOGGLE%>Inställningar för web

För att kunna publicera till webservern krävs först att programmet konfigureras för att komma åt webserver och databas. Öppna PlanEvals inställningsdialog (Verktyg -> Inställningar) och gå till sidan ’PlanEval Web’:

PlanEvalSetitngs_WebServer

Serveradress: Adress till databasen (MSSQL) inklusive eventuellt instansnamn (ex. mydomain.com\SQLEXPRESS)

Databasnamn: När PlanEvalWeb installeras på en server skapas en databas som får namnet PlanEvalWeb om inget annat anges.

Mata sedan in användaruppgifter för anslutning till databasen. För att PlanEval ska kunna göra ändringar till databasen krävs att användaren som kör programmet har skrivrättigheter.

Adress till webbplats: Adressen till websidan, inklusive port om inte standardporten används (beroende på hur IIS är inställt för PlanEvalWeb).

Användaruppgifter (till upphöjt konto): Användarnamn och lösenord för att kunna ladda upp bilder. Denna användare är en PlanEvalWeb-användare (dvs. har inte med Windows-avnändare eller Sqq Server-användare att göra).

Mailserverinställningar: När du lägger till nya deltagare, kan du låta en registreringslänk skickas per e-post automatiskt från programmet, genom att ange akivera denna funktion och ange SMTP-inställningar. Kontakta din mail-leverantör om du inte vet vilka SMTP-inställningar som gäller.

Lägg till användare och grupper genom att klicka på det gröna plus-tecknet.

PlanEval_AddUser

Registreringslänken kan kopieras och skickas till mottagaren som ska få rättigheter att vikta projektet. E-postfältet används endast för att ge länken en förinmatad e-postadress vid registreringstillfället.

 

<%EXTOGGLE%>Lägga till online-deltagare
1.Om du skapar en online-användare, innebär det att användaren kan logga in på PlanEvalWeb via en webb-läsare. Detta förutsätter naturligtvis att du har tillgång till PlanEvalWeb på en server (se https://www.heurekaslu.se//wiki/PlanEvalWeb). Om du har aktiverat att länkar ska skickas ut automatiskt via e-post (se ovan), får användaren en registreringslänk automatiskt, i annat fall får du kopiera länken som visas och skicka manuellt.
2.Genom att klicka i rutan ”Allow multiple users to register with this link” så kommer flera användare kunna använda samma länk för registrering och få de rättigheter som hör till denna registreringslänk.
3.Har du redan lagt till användare, i ett tidigare projekt, kan du välja "Befinltig online-användare".
4.När du har lagt till en eller flera användare, måste du skicka denna information till servern via menyn Publicera > Publicera projekt till web. Då uppdateras databasen på webb-servern med de nya användaruppgifterna. Dessa blir dock inte aktiverade förrän användaren själva har registrerat sig enligt de instruktionerna de fått sig tillsända.
5.När en användare får en registreringslänk, och registrerat sig, blir användarkontot aktiverat.
6.Via meny Publicera finns funktionen "Hämta användarvikter". Denna funktion uppdaterar ditt lokala projekt med de inmatningar som deltagarna har gjort via webben.
<%EXTOGGLE%>Användargrupper

En grupp skapas på samma sätt som en vanlig användare och ges egna rättigheter. Efter att ha skapat grupper, kan du för varje användare ange vilken grupp de ska tillhöra. Alla typer av användare kan läggas till i en grupp och därmed ges de rättigheter som gruppen tilldelats. Detta underlättar i fall där flera användare ska få samma rättigheter som kan komma att ändras.

PlanEval_UserGroup

<%EXTOGGLE%>Publicera projekt på webb-server

PlanEval_PublshMenu

I följande fall måste du klicka på "Publicera projekt till web"

Nar du har skapat ett projekt med minst ett mål och lagt in alternativ. För att kunna skicka inbjudningar till deltagare måste projektet vara publicerat till servern.
När du har gjort ändringar i ett projekt.
När du har lagt till en (eller flera) användare till projektet.

Be gärna deltagarna att meddela dig när de är färdiga med sin viktning. När de är klara klickar du på "Hämta användarvikter" under meny Publicera.

 

 

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software