Återskapa simuleringsresultat

I detta avsnitt beskrivs hur du kan komplettera ett befintligt optimeringsresultat med fler variabler utan att behöva köra om hela TPG:n och optimeringen. Du får också veta hur du kan få ut trädvisa data i PlanVis.

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software