I detta avsnitt beskrivs resultatvariabler som är kopplade till en gallring, blädning eller slutavverkning.

 

Du hittar resultatvariabler för en utförd avverkning dels under kategorin Treatment, dels under Financial Value.

 

Klicka på bilden för att förstora

Figur 1. Ett urval av resultatvariabler för en avverkning, här tabellvy från BeståndsVis.

 

 

 

Se även:

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software