Indata och utdata sparas i två olika databaser. Databaserna installeras på en databas-server. Var och en av dessa kan ligga antingen lokalt, på din PC, eller på en server. Ofta är det bäst om utdatat sparas på en lokal databas, i en så kallad resultatdatabas. Då behöver du databasprogrammet SQL Server (version 2005 eller senare). Detta finns som gratisversion, den senaste heter SQL Server 2012 Express. Om du även har indatat lokalt slipper du vara uppkopplad när du kör en analys.

 

En databas skapas automatiskt av programmet om du har angett ett namn på en databas som inte existerar ännu. Du måste dock ha tillräckliga skrivbehörigheter (Create) på databasservern. Databaser som har skapats i tidigare programversioner uppdateras automatiskt av programmet.

 

Nedan beskrivs hur du skapar en indatabas via meny Datahantering > Skapa databas för indata. Denna funktion kan vara användbar för t ex en IT-administratör som vill skapa en databas på en server som flera personer ska ha tillgång till. Resultatdatabasen skapas endast vid simulering. I RegVis och PlanVis måste du välja alla resultatvariabler för att alla tabeller och alla tabellkolumner ska skapas. I BeståndsVis måste du öppna ett bestånd och spara resultatet till en resultatdatabas.

 

Resultatdatabasen (Result DB) skapas automatiskt om du väljer en ny resultatdatabas i BeståndsVis, PlanVis eller RegVis, se steg 9 under Skapa nytt projekt.

 

tog_minusSkapa databas med indata

En indatabas (Forest DB) skapar du enligt instruktionerna nedan. Till denna databas kan du sedan importera data som beskriver starttillståndet, t.ex. genom att importera ett beståndsregister.

 

1.Det finns två sätt att starta dialogrutan för att skapa databas:
a.När du anger ett nytt namn på en skogsdatabas (Forest DB), dvs. som inte redan finns (se Skapa nytt projekt), öppnas dialogrutan automatiskt.
b.Från menyn Datahantering > Skapa skogsdatabas (BeståndsVis, PlanVis, RegVis).

skapa_databas

 

2.Ange servernamn under "Server":

Skapa_databas_dlg

 

Skriv LOCALHOST\SQLExpress om du ska skapa en lokal databas och "bara" har gratisvarianten SQL Server Express (som i exemplet i figuren ovan).
Skriv LOCALHOST om du ska skapa en lokal databas och har kommersiella varianten av SQL Server.
Skriv servernamnet, typ SERVERNAME.DOMAIN.COM om du ska skapa en central databas (kräver behörighet på servern).
3.Normalt låter man "Autentisering" vara "Windows Authentication".
4.Klicka för "Inkludera demodata" om du vill skapa en databas med lite demonstrationsdata. Lämna tom för att skapa en tom databas.
5.Klicka på "OK".
tog_minusProblem som kan uppstå

Om du får problem av typen "Cannot connect..." kan det bero på att din nyinstallerade lokala databas-server inte har startats. Gå in i Kontrollpanelen > Administrationsverktyg > Tjänster. Se till att tjänsten SQL Server (SQLExpress) är igång. Om inte, högerklicka och välj "Starta". Se till den är inställd på att starta automatiskt.

Om du får problem av typen error 1069 och servern inte verkar vara igång, kan det bero på att du har bytt Windows- eller AD-lösenord. För SQL Server-tjänsten måste detta uppdateras manuellt, det görs inte automatiskt alltså. Under Administrationsverktyg > Tjänster, högerklicka på SQL Server(MSSQLSERVER) eller SQL Server(SQLEXPRESS), välj "Properties", sedan fliken "Log on", och skriv i lösenordet.

Vista-användare? När man kör SQL Server Express i Vista-miljö måste man manuellt redigera behörigheter: läs mer här. Problemet kan eventuellt inträffa också om någon systemadministratör har installerat SQL Server åt dig men glömt att ge dig behörighet. Se steg 3 i kapitlet Installera SQL Server:

 

1.Logga in på SQL Server Express som administratör genom att högerklicka på SQL Server Management Studio och välja "Run as administrator" (ev. måste man också inaktivera UAC-funktionen i "Kontrollpanelen" under "Användarkonton" ).
2.Välj LOCALHOST\SQLExpress som server.
3.Välj "Security" från trädvyn i Object Explorer.
4.Högerklicka på "Logins", välj "New login". Lägg till användare, typ AD\nnn.
5.Innan du stänger dialogrutan för "New login", klicka på "Server roles", och markera "Sysadmin"

.

<%EXTOGGLE%>Ta bort databas

Du kan ta bort hela databaser, läs om detta i nästa avsnitt.

 

 

 

 

 

 

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software