Ett projekt innehåller alla inställningar som behövs för att återskapa en analys:

 

Databasanslutningar
Senast valda analysområde
Senast valda inställningar i de så kallade kontrolltabellerna.

 

HeurekaFolder

Figur 1.

Ett projekt sparas som en katalog under My Documents > Heureka > Projects.  Se här hur du gör för att skicka ett projekt.

tog_minusSkapa nytt projekt
1.Starta programmet (BeståndsVis, PlanVis, RegVis).
2.Nu visas "Guiden för nytt projekt". Välj t ex Planwise-Projekt och sedan på knappen Nästa.

NewProjectGuide1

3.Nu visas en där du ange projektname och vilka databaser som ska användas. Om du anger namn på databaser som inte finns ännu så kommer det att skapas automatiskt.

NewProjectGuideDb

4.Ange ett lämpligt namn på projektet.
5.Klicka på knappen "Bläddra..." bredvid textrutan för "Skogsdatabas:".
6.Nu öppnas dialogrutan "Databasanslutning".
7.Som "Server", skriv in namnet på din SQL Server (1).
a.Ange LOCALHOST\SQLEXPRESS då databasen finns lokalt på din dator och du kör gratisversionen SQL Server Express, eller LOCALHOST då databasen finns lokalt på din dator och du kör den kommersiella versionen SQL Server
b.HEUREKA2-1.SLU.SE om du ska (och får) ansluta dig till Heureka-servern.
c.Annat servernamn av type servernamn.mycompany.se om du t ex arbetar på ett företag som har en egen server som Heureka-data lagras på.
d.I rutan "Databas" (2) anger du databasnamnet där indatat finns. Exempel:

ConnectDBdialog

Figur 2.

 

8.Klicka på Testa anslutning för att kontrollera att anslutningen är korrekt (3). Om du har angivit namnet på en skogsdatabas som inte existerar får du frågan om dill vill skapa databasen (se Skapa databas)
9.Klicka på OK.
10.Gör på motsvarande sätt (steg 5-8) för att ange resultatdatabas (se figur 2). Du kan lagra resultaten på en annan server än den du har skogsdatat på (se steg 7). Det är oftast en bra idé att spara resultaten på en lokal databas eftersom mängden resultatdata kan bli stor (flera GB).
11.Klicka på Nästa i guiden. Nu får du välja om du ska importera nya data, utöver de som evetnuellt redan finns i databasen. Du kan också välja att inte importera data nu. Beroende på val av datakälla öppnas ett visst formulär för att utföra importen.

NewProjectGuideImportData

12.Fortsätt följa guiden för att ange prislistor, optimeringsmodell (endast PlanWise),
13.Avsluta guiden när du har nått sista sidan genom att klicka på Klar

 

 

 

 

 

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software