PlanVis och RegVis har en inbyggd rapportgenerator (Report Builder), för att beräkna summor och medelvärden för ett analysområde som man har gjort en simulering eller optimering för. Rapportgeneratorn är uppbyggd kring rapportmallar som man skapar en gång och sedan kan återanvända. Rapportmallarna sparas som filer med  filändelsen ".heurd"  under C:\My documents\Common\Reports. Vid uppstart av PlanVis eller RegVis läser programmet in alla mallar som finns i katalogen. Man kan kopiera in mallar från andra användare eller hämta från här. Det finns en inbyggd funktion för att hämta hem mallar, se Hämta mallar... nedan.

 

 

tog_minusMängdfunktioner

Det finns ett antal olika mängdfunktioner tillgängliga:

 

Funktion

Kodnamn

Beskrivning

Summa

Sum

Summa, t ex totalt virkesförråd

Medelvärde

AvgOverSubset

Medelvärde för ett urval eller för alla bestånd (beroende på om ett villkor anges) fördelat på urvalets areal. T ex gallringsvolym per gallrad hektar.

 

Arealsumma

AreaSum

Arealsumma, till exempel areal slutavverkning

tog_minusSkapa ny rapportmall
1.Välj fliken Optimeringsresultat > Tabeller och diagram (PlanVis) eller Simuleringsresultat > Tabeller och diagram (RegVis).
2.I rutan Rapportmallar till vänster, högerklicka och välj Skapa ny mall... och sedan Periodvisa värden... så att dialogrutan Skapa rapportmall öppnas.

SkapaRapportMall1

3.Klicka på knappen "Lägg till..." för att lägga till en variabel.
4.I fältet "Mängdfunktion" kan du välja olika typer av mängdfunktionerna som beskrivs ovan:
5.Fältet "Areal" bör normalt vara vald till RepresentativeArea.
6.I fältet "Variabel" väljer du den variabel du är intresserad av
7.Du kan lägga till villkor för att få delsummor eller medelvärden för urval. Till exempel, för att få den totala volymen för bestånd med ståndortsindex större än 20, gör följande:
a.Klicka på Lägg till villkor (Add Condition).
b.Välj ett villkorsvariabel, i detta fall exemplet SiteData.SiteIndex > 20.
c.Välj mängdoperator ">=", och skriv in värdet 20.

 

tog_minusExempel: Areal gallring och slutavverkning per period
1.Högerklicka i fönstret Rapportmallar och välj "Skapa ny mall"> "Periodvisa värden" (se Skapa ny rapportmall ovan).
2.Klicka på "Lägg till"-knappen.
3.Som mängdfunktion, välj "Arealsumma".
4.Låt "Arealtyp" = "Representativ areal".
5.Skriv in "Areal slutavverkn" som "Alias".
6.Klicka på "Lägg till villkor".
7.Klicka på "Villkor" och välj "Välj Variabel ..."
8.Välj "Treatment" under resultattypen "Treatments" och klicka på OK.

Klicka för att förstora bilden

9.Välj "Tillhör" som operator.
10.Välj "Välj flera värden":

Rapportmall_villkor2

11.Markera "slutavverkning" och "slutavverkning med fröträd" och OK.

Klicka för att förstora bilden

12.Nu ska det se ut såhär:

Klicka för att förstora bilden

13.Klicka på OK.
14.Repetera steg 2-13, men för gallring.
15.Skriv in t ex "Åtgärdsarealer" som "Diagramrubrik".
16.Välj önskad diagramtyp och standardvy, t ex kan du välja ett stapeldiagram. När du är klar ska det se ut såhär.

Klicka för att förstora bilden

17.Klicka på OK.
18.För att använda mallen, markera den i fönstret "Rapportmallar", välj minst en simulering, och klicka på "Visa valda rapporter".

Klicka för att förstora bilden

tog_minusExempel: Areal slutavverkningsmogen skog

I detta exempel visas hur man gör en rapport med ett villkor mellan två variabler, i detta fall mellan ålder och lägsta tillåtna slutavverkningsålder.

 

1.Skapa ny rapportmall (se ovan).
2.Klicka på "Lägg till"
3.Välj "Mängdfunktion" = "ArealSumma", och "Arealtyp" = "Representativ areal"
4.Lägg till villkor att Forest.Before.MeanAgeExclOverstorey >= TreatmentUnit.MinFinalFellingAge * 1.1. För att skapa villkor mellan två variabler ska operatorn ändras från "Value" till "Variable". Nu ska det se ut såhär:

Klicka på bilden för att förstora

5.Klicka på OK
tog_minusExempel: Medeldiameter i slutavverkning

När man beräknar medeldiameter för avverkade träd, är det lämpligt att beräkna den som volym-viktat medelvärde.

 

1.Högerklicka i fönstret Rapportmallar och välj "Skapa ny mall"> "Periodvisa värden" (se Skapa ny rapportmall ovan).
2.Klicka på "Lägg till"-knappen.
3.Välj "Mängdfunktion" = "Medelvärde"
4.Som variabel, välj "Dgv Harvest" under resultattypen "Treatments".
5.Ange Alias som t ex "Dgv i uttag".
6.Markera "Vikta medelvärde"

ViktadVariabel

7.Välj "Volume Harvested" under "Treatments" som viktningsvariabel.
8.Lägg till villkor att åtgärden ska vara slutavverkning, se exempel ovan med areal gallring och slutavverkning.
9.Repetera ev. steg 2-7 för gallring, samt utan villkor. När du är klar bör det se ut såhär:

Klicka på bilden för att förstora

 

Ekvationen för viktat medelvärde ser ut såhär:

 

EkvViktatMedelvarde

Dp = medeldiameter för avverkade träd för alla bestånd i period p,

n = antal bestånd (treatment units),

ai = areal för bestånd i,

hip = avverkad volym i bestånd i under period p,

dip = medeldiameter för avverkade träd i bestånd i under period p.


tog_minusHämta mallar
1.Välj fliken Optimeringsresultat > Tabeller och diagram (PlanVis) eller Simuleringsresultat > Tabeller och diagram (RegVis).
2.Högerklicka i rutan Rapportmallar till vänster och välj Ladda ner standardmallar och följ instruktionerna.

DownloadReports

 

3.Om detta inte fungerar finns mallarna här som du kan hämta och kopiera till katalogen Reports under My documents\Heureka\Common:

Rapportmallar_pa_disken

 

 

 

Se även: Report Builder på HeurekaWiki

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software