Det finns en snabbfunktion under Arkiv-meny som packar ihop projektfilerna i en zip-fil och skicka detta "nedzippade" projekt till önskad mailadress. Malfunktionen fungerar om du har Gmail, Outlook eller Hotmail, i annat fall får du skicka zip-filen manuellt, efter att ha valt "Spara som Zip" istället för "Skicka via e-post". För PlanVis-projekt skickas även optimeringsmodell med, om en sådan används i projektet.

 

exportproject

 

Rapportmallar skickas inte med, läs mer om hur du hämtar rapportmallar här:

 

Ett nedzippat projekt kan du öppna via menyn Arkiv > Importera projekt:

 

importprojekt

 

Om det finns en optimeringsmodell med i zip-filen kopieras denna fil till My Documents\Heureka\Common\Optimization Models, om där inte redan finns en fil med samma namn. I det redan finns en fil där med samma namn läggs den istället direkt under projektkatalogen (t ex My Documents\Heureka\Projects\PlanWise\Project2).

För att kunna använda ett projekt som har skapats på en annan dator måste dock samma databas (eller kopia med identiskt namn) användas. Om så inte är fallet, får du ett felmeddelande efter att ha öppnat projektet om att sökvägarna til databaserna är fel. Du kan då i efterhand ange vilka databaser som ska användas via projektfliken:

 

changedbconnections

 

 

 

 

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software